درباره و تماس با ما

چه افرادی در آکــــــادمی آمـــاج مشغول هستند ؟

مریم رفیعی
مدرس و کوچینگ مهارت زندگی

✅از خودشون بپرسید ..

نسرین حیاتی
نویسنده و مدرس حوزه مهارت فردی

✅✅از خودشون بپرسید .

نسرین حیاتی
نویسنده و مدرس حوزه مهارت فردی

✅✅از خودشون بپرسید .

امیدکریمی
طراح سایت آمــــاج اکادمی مدرس و مشاور کسب وکار اینترنتی

✅سخت کوش و عجول

Sorry, no pages was found